Conto regis d.o.o I Hirčeva 10, Zagreb 10000 Hrvatska I E-mail: vesna@conto-regis.hr I Telefon: + 385 98 208 455

Tvrtka je osnovana kod Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB 43744793126, MBS 080534833. Osnivački kapital u iznosu od 20.000,00 Kn, uplaćen u cijelosti. Uprava društva: Vesna Mandić, Damir Šoštarić